امتحان در خواب به چه معناست؟

دوران مدرسه و امتحان دادن به خاطر سن حساسی که داشته ایم و شرایط استرس زایی که برایمان ایجاد شده است در ناخودآگاه اکثر ما تاثیر گذاشته است به همین خاطر گاهی خواب آن را میبینیم.

امتحان دادن در خواب می تواند نشانه درگیری ذهنی و نگرانی شما در واقعیت باشد.

اگر شما قبلا موقعیتی را نتوانسته باشید با موفقیت پشت سر بگذارید حالا ممکن است خواب آزمونی مرتبط با آن را ببینید.

مثلا کسی که در آزمون رانندگی موفق نشده است ممکن است خواب آن را زیاد ببیند.

یا کسی که در ریاضی موفق نبوده است ممکن است خواب ببیند در آزمون ریاضی است.

این نشانه نگرانی و ضمیرناخودآگاه او درباره این موضوع است.

اگر در خواب شما هنوز نتیجه آزمون مشخص نشده است نشان دهنده نگرانی و بلاتکلیفی شما نسبت به موضوع مرتبط با آن است اما اگر نتیجه معلوم شود میتواند تعبیر جداگانه‌ای داشته باشد.

تعبیرهای شادی و غم باید به آن اضافه شود.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید