مرور دسته بندی

تعبیر خواب

تعبیر خواب رایگان

دیدن شیر در خواب به چه معناست؟

دیدن حیوان شیر در خواب ممکن است برای بسیاری از افراد پیش بیاید و عجیب هم باشد. آنها ممکن است کنجکاو شوند که این خواب به چه معناست؟ به عقیده معبران قدیمی همچون ابن سیرین، دیدن شیر در خواب نشانه دشمن است. اگر با شیر بجنگید یعنی درگیر دشمنی…

دیدن سگ در خواب به چه معناست؟

دیدن سگ ممکن است یکی از خواب های رایج باشد البته اگر کسی سگ داشته باشد و از سگ نگهداری کند طبیعی است که خواب آن را هرازگاهی ببیند، اینجا تعبیر بیشتر برای افراد دیگر است. ابن سیرین گفته است سگ در خواب نماد دشمن است. سگ وحشی و سیاه خوب نیست…

زلزله در خواب به چه معناست؟

زلزله در خواب دیدن یعنی گرفتاری و ناراحتی. به گفته امام جعفر صادق خواب زلزله یعنی بلا و مصیبت و بیماری برای اهالی شهر. خواب هایی که در آنها یک اتفاق بد می‌افتد به نوعی هشدار هستند و میتوانند حاکی از یک اتفاق بد باشند. زلزله میتواند…

دیدن یا خوردن انار در خواب به چه معناست؟

دیدن، چیدن یا خوردن انار در خواب میتواند برای بیننده خواب عجیب باشد و بخواهد بداند که چرا چنین خوابی دیده است و آیا معنی خاصی می‌تواند داشته باشد. اکثر خواب‌هایی که ما میبینیم تحت تاثیر وقایع و افکار روزمره ما هستند. دانیال نبی معتقد بود…

دیدن اسب در خواب به چه معناست؟

به عقیده تعبیرکنندگان قدیمی همچون ابن سیرین دیدن اسب در خواب نشانه مقام و منزلت و بزرگی است. خصوصا اگر اسب مطیع شما باشد و شما سوار بر آن باشید. امروزه اسب سواری تقریبا به عنوان یک تفریح لاکچری محسوب میشود و پرداختن به آن یعنی شما موقعیت…

بیمار شدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر بیمار شدن در خواب : طبق عقیده تعبیرکنندگان قدیمی خواب مانند ابن سیرین؛ اگر کسی در خواب، خود (یا دیگران) را بیمار ببیند یعنی در بیداری خود (یا دیگران) آسایش خواهند داشت و خطری از آنها رفع خواهد شد. اما اگر خود را بیمار و عریان ببیند…

دیدن آینه در خواب چه معنی دارد؟

دیدن آینه در خواب به عقیده ابن سیرین به معنای مقام و برتری نسبت به دیگران و بهتر شدن اوضاع مالی است. مخصوصا اگر آینه بخش مهمی از خواب شما باشد یعنی در دستتان باشد یا کنارتان و به آن توجه داشته باشید. اگر در خواب خود آینه‌ای داشته باشید…

امتحان در خواب به چه معناست؟

دوران مدرسه و امتحان دادن به خاطر سن حساسی که داشته ایم و شرایط استرس زایی که برایمان ایجاد شده است در ناخودآگاه اکثر ما تاثیر گذاشته است به همین خاطر گاهی خواب آن را میبینیم. امتحان دادن در خواب می تواند نشانه درگیری ذهنی و نگرانی شما در…

دیدن فرش یا قالی در خواب به چه معناست؟

هرچیزی که ما دیده باشیم یا درموردش شنیده باشیم، احتمال دیدنش در خواب وجود دارد. از قدیم افرادی آنچه را که در خواب دیده میشد تحلیل میکردند. در شرق و غرب افراد زیاد به این امر مشغول بوده اند. مانند: کارل یونگ، ابن سیرین و... امروز…

دیدن عقرب در خواب به چه معناست؟

دیدن حیوانات و حشرات تقریبا یک خواب رایج بین مردم جهان است. در این مطلب به تعبیر و تفسیر خواب عقرب می پردازیم. ابن سیرین از تعبیرکنندگان‌خواب در زمان قدیم، معتقد بوده است که دیدن عقرب نشانه دشمن و دشمنی است. اگر شما از این حیوان آسیبی…