دسته بندی: تعبیر خواب

تعبیر خواب

دیدن شیر در خواب به چه معناست؟

دیدن حیوان شیر در خواب ممکن است برای بسیاری از افراد پیش بیاید و عجیب هم باشد. آنها ممکن است کنجکاو شوند که این خواب...
تعبیر خواب

دیدن سگ در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
دیدن سگ ممکن است یکی از خواب های رایج باشد البته اگر کسی سگ داشته باشد و از سگ نگهداری کند طبیعی است که خواب...
تعبیر خواب

زلزله در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
زلزله در خواب دیدن یعنی گرفتاری و ناراحتی. به گفته امام جعفر صادق خواب زلزله یعنی بلا و مصیبت و بیماری برای اهالی شهر. خواب...
تعبیر خواب

دیدن یا خوردن انار در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
دیدن، چیدن یا خوردن انار در خواب میتواند برای بیننده خواب عجیب باشد و بخواهد بداند که چرا چنین خوابی دیده است و آیا معنی...
تعبیر خواب

دیدن اسب در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
به عقیده تعبیرکنندگان قدیمی همچون ابن سیرین دیدن اسب در خواب نشانه مقام و منزلت و بزرگی است. خصوصا اگر اسب مطیع شما باشد و...
تعبیر خواب

بیمار شدن در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
تعبیر بیمار شدن در خواب : طبق عقیده تعبیرکنندگان قدیمی خواب مانند ابن سیرین؛ اگر کسی در خواب، خود (یا دیگران) را بیمار ببیند یعنی...
تعبیر خواب

دیدن آینه در خواب چه معنی دارد؟

ایمان صدیقی
دیدن آینه در خواب به عقیده ابن سیرین به معنای مقام و برتری نسبت به دیگران و بهتر شدن اوضاع مالی است. مخصوصا اگر آینه...
تعبیر خواب

امتحان در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
دوران مدرسه و امتحان دادن به خاطر سن حساسی که داشته ایم و شرایط استرس زایی که برایمان ایجاد شده است در ناخودآگاه اکثر ما...
تعبیر خواب

دیدن فرش یا قالی در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
هرچیزی که ما دیده باشیم یا درموردش شنیده باشیم، احتمال دیدنش در خواب وجود دارد. از قدیم افرادی آنچه را که در خواب دیده میشد...
تعبیر خواب

دیدن عقرب در خواب به چه معناست؟

ایمان صدیقی
دیدن حیوانات و حشرات تقریبا یک خواب رایج بین مردم جهان است. در این مطلب به تعبیر و تفسیر خواب عقرب می پردازیم. ابن سیرین...