آیا با هیپنوتیزم میتوان نابغه شد؟

امروزه تحقیقات انجام شده توسط هیپنوتیزم، اسرار نبوغ را آشکار کرده است. علاوه بر آن نشان داده است که شخص با توانایی متوسط میتواند تحت تاثیر هیپنوتیزم، نبوغ خود را افزایش دهد و این یک حقیقت علمی است.


تصور کنید که یک نقاش تحت تاثیر هیپنوتیزم، تصویری را در شش ساعت نقاشی میکند در حالی که در وضعیت عادی به 70 ساعت وقت نیاز دارد.
راچمانیوف موسیقیدان روسی خود را برای ساخت آهنگ ناتوان یافته بود اما تحت تاثیر هیپنوتیزمی که یک پزشک در مسکو انجام داد، توانست به موفقیت بزرگی نائل آید.
البته نبوغ درجات متفاوتی دارد و هرکسی نمیتواند اینشتین شود. با وجود این، تحقیقات درباره هیپنوتیزم نشان میدهد که بیشتر مردم از آنچه هستند میتوانند بهتر شوند.
هیپنوتیزم میتواند این واقعیت را روشن کند که بسیاری از مردم هنوز از ظرفیت کامل مغز خود استفاده نکرده اند و میتوان به آنها کمک کرد تا از مغز خود بیشتر استفاده کنند.
زیرا وقتی موانع برطرف شود، بیشتر مردم نبوغ خود را ظاهر میکنند.
هیپنوتیزم ثابت کرده است که نبوغ در نتیجه تمرکز فوق العاده فکر به دست می آید.
بنابراین شخص عملا از تمام نیروی فکری موجود خود استفاده میکند.
هرشخصی در حد متوسط استعداد نابغه شدن را دارد، زیرا مغز او از نظر ساختمان و اجزای آن هیچ تفاوتی با مغز بزرگ ترین نابغه ندارد.
هر دو تقریبا دارای 10 میلیارد سلول خاکستری رنگ هستند اما در نحوه استفاده از آنها تفاوت زیادی وجود دارد.
آزمایش های امواج مغزی که در مورد اینشتین انجام شد این تئوری را تایید کرد که نبوغ به معنی توانایی در تمرکز کامل مغز می باشد.
تمرکز کامل حواس منطقی ترین تعریفی است که میتوانیم از هیپنوتیزم داشته باشیم. همه می دانند که تحت تاثیر هیپنوتیزم، استعدادهای فکری تا حد زیادی افزایش یافته و به نبوغ نزدیک میشود. برای مثال شخص میتواند خاطراتی را که در زندتگی معمولی خود فراموش کرده به خاطر آورد.
قدرت فکر را مانند توانایی های بدنی میتوان با تمرکز فکر و با استفاده از هیپنوتیزم افزایش داد.
بهترین اشخاص برای هیپنوتیزم شدن کسانی هستند که کاملا طبیعی بوده و قدرت تصور و تمرکز بسیار زیادی دارند. برعکس ، اشخاص عصبی که تمرکز حواس ضعیفی دارند، برای هیپنوتیزم شدن مناسب نیستند.
البته با آموزش بیماران عصبی میتوان نیروی تمرکز حواس را در آنها تقویت کرد.

پاسخی بدهید