آیا مولکول وزن دارد؟

دانشمندان وزن مولکول را بطور نسبی اندازه می گیرند. وزن مولکول به وزن اتم هایی بستگی دارد که آن را تشکیل می دهند، و وزن اتم هم به نوبه خود به تعداد «پروتون ها» و «نوترون ها» در داخل هسته اتم ارتباط دارد.

یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن به اضافه یک اتم اکسیژن ترکیب شده است، هیدروژن عبارت از یک اتم ساده یک پروتون و دو هسته می باشد و وزن اتمی آن یک است. وزن سایر عناصر چندین برابر وزن هیدروژن است.

اکسیژن دارای هشت پروتون و هشت نوترون است که وزن اتمی آن 16 می باشد. بنابراین آب دارای وزن مولکولی 2 ضربدر 1 به اضافه 16 بوده که در نتیجه وزن مولکولی آب 18 می باشد.

مولکول های موجود در یک جسم جامد یا مایع به وسیله نیروی جاذبه بین مولکول ها، در جای خود ثابت هستند. این جاذبه عبارت ازیک خاصیت الکتریکی است که دارای نیروی کافی بوده و استحکام اغلب مواد جامد، به آن بستگی دارد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x