آیا مگس میوه را می شناسید؟

اگر میوه چند روزی در جایی بماند، کم کم فاسد می شود. در این حال می بینید که حشرات ریزی گرد آن به پرواز درمی آیند.

نخست چنین به نظر می رسد که این حشرات به خودی خود پدید آمده اند. اکنون ببینیم که براستی مطلب همین گونه است یا پیدایش این حشرات دلیل دیگری دارد.

مگس میوه بر دو نوع است:

1 _ مگس میوه ی مدیترانه ای که تقریبا” شبیه مگس معمولی بوده، روی بدنش نقطه های سیاه و نارنجی رنگ وجود دارد. این مگس یکی از کثیف ترین حشرات است. مگس میوه ی ماده در میان میوه های نارس و سبزیجات تخم می ریزد. آنگاه همین که نوزادها به دنیا بیایند به جان میوه های باغ یا سبزی جالیزار افتاده، همه را از بین می برند.

2 _ مگس سرکه یا دروزُفیل نوع دوم از مگس های میوه می باشد. این همان حشره ی ریزی است که گرد میوه ی فاسد به پرواز درمی آید. مگس سرکه بی آزار است.

ماده ی این نوع مگس در هوا گردش می کند و همین که میوه ی فاسدی بیابد در آنجا فرود آمده، مشغول تخم ریزی می شود.

پس مگس سرکه فقط با میوه ای کار دارد که در حال فاسد شدن است. نوزادهایش از قارچ های میوه ی فاسد تغذیه می کنند.

مگس سرکه از نظر دانشمندان یکی از مفیدترین حشره ها شناخته شده است.

زیرا آنان در مطالعات بحث وراثت از وجود این حشره استفاده های بسیاری می کنند.

وراثت یعنی انتقال خصوصیات یک نسل به نسل دیگر. حال برای کاوش درباره ی این موضوع اگر دانشمندان می خواستند از وجود انسان استفاده کنند، مدت بسیار زیادی طول می کشد. از باب مثال، برای بررسی 30 نسل بشر اقلا” 500 سال وقت لازم است. در حالی که می توان سی نسل مگس سرکه را در طول یک سال تحت آزمایش و بررسی قرار داد.

به همین دلیل است که دانشمندان برای مطالعاتشان مگس سرکه را برگزیده اند. در آزمایشگاه ها این حشره را در میان ماده ی مخصوص کشت به نام مِدیوم پرورش می دهند. آنگاه در مدتی کوتاه، یعنی فقط 9 روز، مگس های سرکه سر از تخم بیرون می آورند. در روز دهم نیز آماده ی جفتگیری و تولید مگس های جدیدی می شوند.

مگسهای سرکه را می توان به هر ترتیبی که دانشمندان بخواهند به جفتگیری وا دارند. در مدت چند ساعت تعدادی از مگس های ماده آنقدر تخم می ریزند که حدود هزار مگس سرکه از آن تولید شده، همه در یک روز سر از تخم برمی آورند.

مگسهای سرکه را می توان با چشم مسلح دید و زندگیشان را براحتی از نظر گذرانید. در زیر میکروسکوپ می توان بر روی اندامشان عمل جراحی انجام داد.

بیشتر معلومات ما درباره ی وراثت از مطالعاتی بدست آمده که دانشمندان روی این حشره انجام داده اند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید