از کی کلاه گیس مد شد؟

آیا می دانید که مصریان بر سر مومیایی های خود کلاه گیس می گذاشتند؟

بنابراین، آنان باید مردمی بوده باشند که کلاه گیس در میانشان بسیار متداول می بوده است.

در یونان قدیم نیز زن و مرد هردو از کلاه گیس استفاده می کردند. گویا در قدیم کلاه گیس از ایران به تمام منطقه آسیای صغیر رفته باشد. در یونان، کلاه گیس در تاتر نیز بسیار به کار می رفت. افرادی که در بازیهای کمدی صورتک می زدند، کلاه گیسهایی مناسب با نقش خود نیز بر سر می گذاشتند.

در رم، از اوایل عصر امپراتوری، کلاه گیس متداول شد. زنان تجمل_ پرست بسیار از آن استقبال می کردند. از آلمان نوعی گیسوی طلایی وارد می شد که در رم مشتری های فروان داشت.

زنان رومی گیسوان متعددی داشتند که هرکدام با رنگ یکی از لباسهایشان هماهنگی می کرد. می گویند همسر مار کوس اورلیوس دارای چند صد کلاه گیس بود.

در قرن 16 کلاه گیس را به این منظور بر سر می گذاشتند تا مانند موی طبیعی جلوه کند. ولی سپس جزئی از لباسهای رسمی در آمد. این مد در کشور فرانسه پیدا شد. به سال 624 لوئی سیزدهم که طاس بود، کلاه گیس بر سر می گذاشت. سپس افراد زیادی نیز از او پیروی کردند.

استعمال کلاه گیس از فرانسه به سراسر اروپا سرایت کرد.

در انگلستان، چالز دوم کلاه گیس کوتاهی بر سر می گذاشت و سپس این کلاه گیس هم مد شد. در زمان ملکه آن، پادشاه انگلستان، کلاه گیس های بسیار بلندی متداول شد که شانه های انسان را تا کمر می پوشاند و از جلو نیز تا روی سینه فرو می ریخت.

کمی بعد، کلاه گیس نشان برخی حرفه های خاص گردید. یعنی مثلا” دکترها یا سربازان نوعی کلاه گیس مخصوص، بر سر می گذاشتند. سپس بتدریج روحانیان، سربازان و پزشکان این عادت را ترک کردند. ولی هنوز در انگلستان کلاه گیس یکی از اجزای لباس رسمی این افراد بشمار می رود: رئیس مجلس عوام، منشی های پارلمان، رئیس مجلس سنا، قضات و وکلای دادگستری.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید