اعداد مرکب چه هستند؟

اعداد مرکب اعدادی طبیعی (به جز عدد 1) هستند که بیش از دو مقسوم علیه دارند. به عبارت دیگر، می توان آنها را به صورت حاصل ضرب دو یا چند عدد طبیعی بزرگتر از 1 نوشت.

مثال:

  • عدد 12 یک عدد مرکب است. زیرا 12 = 2 × 6 و 12 = 3 × 4.
  • عدد 25 نیز یک عدد مرکب است. زیرا 25 = 5 × 5.

نکاتی در مورد اعداد مرکب:

  • تمام اعداد زوج (به جز 2) اعداد مرکب هستند.
  • هر عدد مرکب را می توان به صورت حاصل ضرب اعداد اول نوشت.
  • قضیه اساسی حساب بیان می کند که تجزیه هر عدد مرکب به اعداد اول یکتا است.
  • تعداد اعداد مرکب کوچکتر یا مساوی 150، 114 عدد است.

برای تشخیص مرکب بودن یک عدد می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

  • تجزیه عدد به عوامل اول: اگر عدد را بتوانید به صورت حاصل ضرب دو یا چند عدد اول بنویسید، آن عدد مرکب است.
  • بررسی مقسوم علیه های عدد: اگر عدد بیش از دو مقسوم علیه دارد، مرکب است.

مثال:

  • عدد 15 را در نظر بگیرید. 15 = 3 × 5. بنابراین 15 مرکب است.
  • عدد 7 را در نظر بگیرید. 7 فقط بر 1 و 7 بخش پذیر است. بنابراین 7 مرکب نیست.

اعداد مرکب در مفاهیم ریاضی و کاربردهای آن اهمیت زیادی دارند. برای مثال، در محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م) و کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م) اعداد از تجزیه اعداد به عوامل اول استفاده می شود.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x