الان قرن چندمیم؟

اگر میخواهید بدانید که اکنون در چه قرنی هستیم؛ الان در سدهٔ ۲۱ میلادی یا قرن بیست و یکم در تقویم گریگوری هستیم که در تاریخ ۱ ژانویه سال ۲۰۰۱ شروع شد و پس از گذشت یکصد سال در ۳۱ دسامبر ٢۱۰۰ به پایان خواهد رسید.
پاسخی بدهید