انسان های غارنشین چه کسانی بودند؟

انسان اولیه که هزاران سال پیش زندگی می کرد، غارها و پناهگاه هایی از سنگ می ساخت که خانه او بود. در حقیقت بعضی از غارنشینان اولیه حتی شباهتی هم به انسان هایی که امروزه زندگی می کنند ندارند.

آنها انسان های نئاندرتال بودند که مغز آنها به اندازه انسان امروزی بود ولی چهره آنها خشن و زمخت و دارای پلک های سنگینی بودند. قد آنها فقط کمی بیش از پنج فوت (پا) بوده و مانند انسان امروزی نمی توانستند راست بایستند.

این مردم غار نشین یا غار نشینان، به اصطلاح خانه دارهای خوبی نبودند زیرا هر چیزی را که نمی خواستند، در کف غار جا می گذاشتند. در مدت هزاران سال این توده های زباله روی هم کومه شده و گاهی باعث پر و انباشته شدن غارها نیز می شدند.

این غارها بزرگ، تاریک و ترسناک بودند. این انسانها در دهانه غار یعنی در جایی که از باد، باران و برف در امان بودند، زندگی می کردند و معمولا” به توی غار و اعماق تاریک آن کاری نداشتند.

در اواخر دوران یخبندان، انسان های کروماگنون که خیلی شبیه انسان های امروزی بودند، حرکت خود را بطرف اروپا آغاز نمودند. آنها هم مانند نئاندرتالها که قبل از آنها می زیستند، در دهانه غارها زندگی می کردند.

لیکن چون تعداد غارها برای همه کافی نبود، بنابراین بعضی از آنها در چادر و خانه هایی برای زندگی در زیر زمین درست کرده بودند. اینها همانند انسانهای قدیمی بودند که نقاشی های معروف را در غارها نمودند که بعضی از این نقاشی ها، در جنوب کشور فرانسه و شمال باختری اسپانیا کشف گردیده است.

این نقاشی ها کاملا” جالب و قابل توجه می باشند. آنها پر از تصاویر تداعی کننده قدرت بوده و خیلی از حیواناتی را که این غارنشینان صید می کرده اند مانند: گاو کوهان دار، خرس، گراز وحشی، ماموت و کرگدن ، را نمایش می دهند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید