ایراد ماه در تئوری زمین تخت

لینک ورود به بازی همستر

سیستم زمین تخت هزاران ایراد بزرگ داره که در هر ویدیو به یکی از این ایرادها پرداختم. در این ویدیو به شکل ماه پرداختیم که در زمین تخت باید از هر قسمت زمین به گونه متفاوتی دیده بشه که این اتفاق نمیافته و ثابت میکنه زمین کرویه. تئوری زمین تخت نقشه ای بود برای بررسی میزان خرافات و بی سوادی کشورهای مختلف.
لینک مستند دروغ های زمین تخت گرایان و دروغ های مدگل در یوتیوب:

https://youtu.be/HthEGxYJC48?si=5BUW9xdOMHQaRCK-

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید