ایلان ماسک: پایان زمین نزدیکه، باید به مریخ”سیاره سرخ” مهاجرت کنیم!

“به دنیایی جدید قدم بگذارید” جایی که آسمان همیشه سرخ است و افق‌ها نویدبخش اکتشافات بی‌پایان. در این ویدئو، ما بخشی از صحبتهای ایلان ماسک که مربوط به پایان زمین و مهاجرت به سیاره ی مریخ است را ترجمه کردیم…آیا زندگی در مریخ ممکن هست؟! در این ویدئو ببینید…

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید