بیگ بنگ به زبان ساده چیست؟

نظریه بیگ بنگ یا مه‌بانگ، که به عنوان “انفجار بزرگ” نیز شناخته می‌شود، معتبرترین نظریه برای توضیح پیدایش و تکامل جهان است. این نظریه بیان می‌کند که:

1. آغاز:

 • حدود 13.8 میلیارد سال پیش، تمام ماده و انرژی موجود در جهان در یک نقطه به نام “تکینگی” فشرده شده بود. این نقطه چگالی و گرمای بی‌نهایت داشت.
 • ناگهان، تکینگی منفجر شد و به سرعت شروع به انبساط و خنک شدن کرد. این انفجار آغاز جهان ما بود.

2. انبساط:

 • از آن زمان تاکنون، جهان به طور مداوم در حال انبساط و خنک شدن است.
 • انبساط جهان مانند باد کردن یک بالن است. کهکشان‌ها و ستارگان در حال دور شدن از یکدیگر هستند.

3. شواهد:

 • شواهد زیادی برای تأیید نظریه بیگ بنگ وجود دارد، از جمله:
  • تابش زمینه کیهانی: این تابش، که در سراسر جهان وجود دارد، از گرمای اولیه جهان باقی مانده است.
  • انبساط هابل: مشاهدات نشان می‌دهد که کهکشان‌ها از یکدیگر دور می‌شوند، که این موضوع نشان‌دهنده انبساط جهان است.
  • فراوانی عناصر: فراوانی عناصر سبک در جهان با پیش‌بینی‌های نظریه بیگ بنگ مطابقت دارد.

4. آینده:

 • آینده جهان به نحوه انبساط آن بستگی دارد.
 • اگر انبساط با سرعت فعلی ادامه یابد، جهان به طور فزاینده‌ای سرد و تاریک خواهد شد.
 • اگر انبساط شتاب بگیرد، جهان ممکن است در نهایت از هم پاشیده شود.

نکات مهم:

 • نظریه بیگ بنگ به طور کامل توضیح نمی‌دهد که قبل از انفجار بزرگ چه اتفاقی افتاده است.
 • نظریه بیگ بنگ با نظریه‌های دیگر کیهان‌شناسی مانند نظریه تورم سازگار است.
مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید