تاریخچه قهوه

نخستین باری که بشر از قهوه لذت برد، آن را بدون دم کردن مصرف می کرد. قرن ها قبایل افریقای شرقی میوه ی درخت قهوه را به عنوان غذا می خوردند.

آنها آن را در ماهیتابه بو می دادند و یا با روغن حیوانی همچون یک غذا آماده اش می کردند.

نخستین بار درخت قهوه در کفا، ایالتی در جنوب غربی حبشه، یافت شد.

ظاهرا نام آن نیز از همین ایالت گرفته شده است. در قرن چهاردهم میلادی بازرگانان عربستان به کفا آمدند و با دانه های قهوه آشنا شدند و آن را به یمن بردند و کشت کردند.

در یمن کشت این دانه گسترش یافت. مسلمانان که از نوشیدن شراب منع شده بودند، قهوه را جایگزین آن کردند.

در اواسط قرن پانزدهم میلادی نوشیدن قهوه از یمن به مکه رسید و از آنجا بغداد، قاهره، دمشق و دیگر نقاط را نیز فرا گرفت.

از سال 1511 در قاهره قهوه‌خانه‌هایی باز شدند که مردم در آنها می نشستند و با نوشیدن آن لحظاتی را خوش می گذراندند.

اما در اروپای غربی نخستین بار به سال 1615 بود که مردم قهوه را شناختند.

ورود قهوه به آنجا هیجانی برانگیخت و بسیاری از مردم با نوشیدن آن مخالف بودند، چون می پنداشتند که انسان را مسموم می کند.

با وجود این، قهوه‌خانه‌ها برپا شدند و مردم انگلیس آنها را بخشی از زندگی اجتماعی خود تلقی کردند.

قهوه‌خانه‌ها بقدری مملو از جمعیت شدند که جورج دوم پادشاه انگلیس ترسید در این مکانها برضد دولت توطئه هایی طرح ریزی شود؛ از این رو دستور داد همه ی آنها را ببندند.

اما چه فایده که این نوشیدنی آن قدر طرفدار پیدا کرده بود که شاه مجبور شد این ممنوعیت را لغو کند و در نتیجه قهوه‌خانه‌ها دوباره دایر شدند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

پاسخی بدهید