تحقیق در مورد انواع مو و نژادهای مختلف

چرا مو انواع گوناگون دارد؟

موی شما از هر نوعی که باشد مربوط به وراثت است. ولی موضوعی که جالب است اینکه بدانیم چرا باید موی سر افراد اینهمه با هم اختلاف داشته باشد؟

در ساختمان کلی انواع مختلف موها چندان فرق مهمی مشاهده نمی شود. ولی رنگ، شکل و درجه ی استحکام آنها بسیار با همدیگر فرق می کنند.

چون اینگونه اختلاف ها بسیار عمیق و چشمگیرند از اینرو، مو یکی از بهترین وسایل تشخیص نژادهای بشری گردیده است. به گفته ی دیگر، نوع مویی که شما دارید تعیین می کند که شما از کدام نژاد هستید؟

مو به لحاظ ساختمان، به سه قسمت تقسیم می شود:

1 _ موهای کوتاه و چین دار که به موهای پشمالو معروفند.

برش عرضی اینگونه مو، در زیر میکروسکوپ، بیضی شکل است. رنگ آن نیز سیاه تند می باشد.

این مو، با دو مورد استثنا، تعلق به تمام افراد نژاد سیاه دارد.

2 _ موهای صاف، بی موج، دراز و زبر.

برش عرضی این نوع مو، در زیر میکروسکوپ، گرد می نماید. رنگ آن نیز تقریبا” بدون استثنا سیاه است.

موی سر چینی ها، زردپوستان و سرخپوستان امریکا همین است.

3 _ موهای مواج، نرم و ابریشمی

برش عرضی این مو در زیر میکروسکوپ بیضی ناقص است. موی اروپاییان از همین نوع است. بور، سیاه، قهوه ای، سرخ و طلایی، رنگهایی است که در این نوع مو، دیده می شود.

برای مو نوع چهارمی نیز گفته اند که به موهای مجعد معروف است. بومیان استرالیا این مو را دارند.

بطور کلی ساختمان مو، هر چه گردتر باشد، مو سفت تر و محکم تر خواهد بود.

از نظر رنگ، برخی از انواع مو دارای رنگهای گوناگونند، ولی برخی دیگر نه. موهای مواج از همه بیشتر رنگارنگ اند. از این رو، در میان اروپاییان مشکی ترین مو را در کنار بورترین مشاهده می کنید.

در شمال اروپا موی بور متداول است، ولی در جنوب آن موی بور بندرت یافت می شود.

در میان افراد نژاد مو صاف (نوع دوم مو)، موی بور بسیار بسیار بندرت وجود دارد.

موی سرخ رنگ در میان نژاد اروپایی و بومیان استرالیا هر دو به یک نسبت یافت می شود. ولی هرگز ما نژاد مخصوصی با موی سرخ نداریم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید