حلقه های درخت چگونه ایجاد میشوند؟

چه چیزی باعث پیدا شدن حلقه های درخت می شود؟

اگر تنه درختی را که بیش از یک سال عمر دارد قطع کرده و به مقطع آن نگاه کنید. نوارهای حلقه ای شکل روشن و تیره ای را که بطور متناوب در مقطع درخت قرار دارند، خواهید دید.

هر دور نوار را «حلقه ی سالانه» می نامند و این حلقه ها مقدار چوبی را که درخت در هر فصل یا سال ساخته است نمایش می دهند. چرا نوارهای بعضی به رنگ روشن و بعضی تیره هستند؟

علتش این است که چوب در فصول مختلف، یکسان رشد و نمو نمی کند. در بهار و اوایل تابستان چون یاخته های چوب بزرگتر و دارای دیواره _ های نازکتر می باشند، بنابراین حلقه ها به نظر روشن تر می آیند. ولی در اواخر تابستان چون یاخته ها کوچکتر و دارای دیواره های کلفت تر بوده و بهم نزدیک تر قرار گرفته اند، همین حالت رنگ تیره تری به حلقه می دهد.

سن درخت را با شمارش حلقه های سالانه می توان محاسبه کرد.

هنگامی که به حلقه های درخت نگاه می کنید ملاحظه خواهید کرد که از نظر پهنا و جزئیات دیگر نیز متفاوت هستند.

این تغییرات و اختلافات هم در اثر شرایط آب و هوایی ناشی شده که در هر فصل معین وجود داشته است. اختلاف در نور، مقدار باران و موادی که در خاک وجود دارند، اختلافاتی را در حلقه های درخت پدید می _ آورند.

به همین علت است که دانشمندان غالبا” برای پی بردن به چگونگی شرایط آب و هوا در سالهای گذشته در برخی از قسمت های کره زمین، از بررسی این حلقه های درختان کمک می گیرند.

هنگامی که درخت رشد می کند، چوب آن تنها چیزی نیست که از نظر اندازه سال به سال افزایش می یابد بلکه به قطر پوست آن نیز اضافه می شود و این افزایش به وسیله نوار نازکی از یاخته های تقسیم شونده بین پوست و چوب درخت پدید می آید.

به این قشر کامبیوم یا لایه زاینده می گویند. یاخته های تازه ای که در طرف چوبی لایه مزبور تشکیل می شوند تبدیل به چوب گردیده و یاخته هایی که به طرف بیرون پدید می آیند پوسته درخت را درست می کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید