درخت بانیان چیست؟

بانیان یکی از درختهای عظیم الجثه می باشد. اصولا” هر چیزی که در طبیعت بطور خارق العاده بزرگ باشد، طبیعی است که مشکلاتی برایش پدید خواهد آمد و در مورد درختان بسیار عظیم هم استثنایی وجود ندارد. برای مثال، یک درخت عظیم الجثه با مسئله کشیدن و جذب رطوبت از ریشه ها به قسمت فوقانی خود مواجه می باشد.

تنه این درخت نیز باید بسیار نیرومند باشد. برای اینکه هر درخت نمی تواند در حالیکه از نظر ارتفاع رشد و نمو می کند، تنه باریکی داشته باشد زیرا خواهد شکست. بنابراین درخت عظیم الجثه ای مانند بانیان باید دارای پایه ای پهن تر باشد که بتواند سنگینی قسمت فوقانی خود را تحمل کند.

زیرا اگر شاخه ها بزرگ و سنگین باشند، ممکن است تنه درخت را به یک طرف یا طرف دیگر بکشند. درخت عظیم الجثه بانیان این مشکلات را از طریق جالبی حل کرده است. این درخت از خانواده توت است در هندوستان و مالزی دیده می شود.

مهمترین چیز غیر عادی درباره درخت بانیان همانا چگونگی روئیدن شاخه های آن است. شاخه های این درخت در تمام اطراف آن پخش و منتشر شده و دوروبر تنه آن را فرا می گیرند. بدین ترتیب اگرچه تنه درخت نیز تنومند و قوی می باشد، ولی باز هم نمی تواند این شاخه ها را نگه داری کند. بنابراین ریشه های اضافی کلفت و ضخیم از زیر شاخه ها بیرون آمده و مستقیما” داخل زمین می گردند.

هنگامیکه این ریشه ها کاملا” در خاک جای گرفتند، خود حائلی برای درخت بوده و بعلاوه تغذیه درخت را بهتر تأمین می کنند و به مرور زمان خود آنها تبدیل به تنه های جدیدی می گردند. علت این امر آن است که درخت بانیان بجای اینکه از طول رشد کند بیشتر نمو محیطی و دایره ای شکل دارد. تا اینکه عاقبت از این ریشه ها، حجره های طاق دار درست می شود. زیرا یک درخت بانیان ممکن است که محیطی به طول 1500 فوت پیدا کند.

این حجره ها که از ریشه های این درخت بوجود می آیند در واقع از طرف مردم به صورت پناهگاه و بازارهایی مورد استفاده قرار گرفته و برای داد و ستد در آنها جمع می شوند. اگر این ریشه ها را قطع کنند از آنها برای ساختن پایه یا تیرک چادر و از الیاف آنها برای تهیه طناب می توان استفاده کرد.

درخت بانیان نوعی انجیر بسیار ریز نیز تولید می کند. هنگامی که این انجیرها می رسند، رنگ قرمز روشنی پیدا کرده و پرندگان و خفاش ها از آن تغذیه می کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید