درخت نارگیل چگونه می روید؟

نارگیل میوه درختی است که شبیه درخت خرما یا نخل می باشد. پوسته نارگیل طوری دانه داخلی یا مغز آن را حفظ می کند که با افتادن روی زمین صدمه ای نمی بیند. مغز نارگیل در حدود سه تا هشت اینچ طول دارد.

در داخل پوسته سخت و تیره آن، قشر ضخیمی که گوشت سفیدی دارد قرار گرفته است. قسمت مرکزی نارگیل با مایعی پر شده که شیر نارگیل نامیده می شود.

اگر تا به حال یک نارگیل را دیده باشید، حتما” توجه کرده اید که دارای سه چشم است که در حقیقت غنچه های کامل نشده ای محسوب می گردند. وقتی که نارگیلی را با پوسته در زمین بکارند جوانه ای از یکی از این چشم ها بیرون می زند، و اگر درخت نارگیلی شروع به رشد و نمو کند در حدود هشت سال طول می کشد تا ثمر دهد.

درخت نارگیل بالغ در سرتاسر سال گل می دهد و تقریبا” همیشه چندین نارگیل رسیده دارد. مدت یک سال یا بیشتر طول می کشد که یک نارگیل برسد که این خود به محل و نوع آن بستگی دارد. هر درخت نارگیل هر ساله بطور متوسط تعداد 50 نارگیل می دهد.

درخت نارگیل از ارتفاع 20 تا 90 پا رشد کرده و دارای برگهای بزرگ پردار است که در قسمت فوقانی درخت قرار گرفته اند. درازای هر برگ ممکن است که از 10 تا 20 پا برسد. نارگیل را در ارتفاعی تا 3000 فوت بالاتر از سطح دریا می توان رویانید ولی معمولا” در ارتفاع کمتری کاشته می شود.

یکی از چیزهای غیر عادی درباره این درخت آن است که می تواند در آب شور زندگی کند ولی نیازی به آب شور ندارد. درخت نارگیل در نزدیکی دریا می روید زیرا در این گونه محل _ ها ریشه های کم عمق (پایاب) آن می توانند از رطوبت استفاده کنند.

آب شور به پوسته نارگیل هم صدمه نمی زند زیرا اگر نارگیلی به دریا افتد و به فواصلی خیلی دور برده شود می تواند در سواحل دور دست دیگری تولید ریشه نموده و رشد کند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید