در جهان چند نوع ماهی وجود دارد؟

زمانی که اولین ماهی در اقیانوس شنا می کرد، بر روی زمین انسانی وجود نداشت، دایناسورها، فیل ها و سایر موجودات تکامل یافته ای نمی زیستند. در واقع ماهی ها اولین مهره داری بودند که پدیدار شده اند.

ماهی ها نیز مانند تمام موجوداتی که چندین دوره پیش می زیسته اند دستخوش تغییرات زیادی در تکاملشان شده اند. امروزه در دنیا، بین همه ی طبقات موجودات مهره دار، ماهی ها دارای تنوع بیشتری می باشند.

همانطوری که می دانیم حداقل بیش از 30 هزار نوع ماهی وجود دارد که در آبهای مختلف، از جریان شدید آبهای کوهستانی و دریاچه های کوچک گرفته تا اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند.

ماهی ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه اول: ماهی های غضروفی هستند که از آن جمله لقمه ماهی، کوسه ماهی و ماهی های چهارگوش را می توان نام برد. این ماهی ها به جای اسکلت بندی محکم، بدنی غضروفی دارند که به نوبه ی خود محکم بوده، ولی قابلیت و خاصیت انعطاف بیشتری دارند. این گروه از ماهی ها به جای پولک پوست سخت و زمختی دارند.

گروه دوم: ماهی های استخوان دار هستند که تقریبا” شامل بیشتر ماهی هایی است که امروزه آنها را می شناسیم.

این گروه از ماهی ها اسکلتی استخوانی و محکم دارند و پوست آنها با پولکهای سخت و سفت پوشیده شده است.

گروه سوم: ماهی های ریه دار هستند. به عبارت دیگر این ماهیها هم شش دارند و هم آبشش. تمام ماهی های ریه دار در آبهای خنک و تازه زندگی می کنند: باله ی آنها شباهت کمی به پاهایشان دارد و گاهی اوقات هم به خشکی می آیند. به عنوان مثال می توان به ماهی خاردار اشاره کرد.

همانطوری که می دانیم اکثر ماهی ها بوسیله ی آبشش تنفس می کنند. یعنی با عبور از دهان و گذشتن از آبشش ها، اکسیژن مورد نیاز خود را تأمین می کنند.

ماهی ها عموما” خونسرد هستند. ولی مانند دیگر حیوانات سیستم عصبی دارند و به نوبه ی خود درد و ناراحتی را احساس می کنند.

حس لامسه ی آنها مانند حس چشایی شان بسیار قوی است و می توانند سریع مزه ها را از هم تشخیص دهند. در حفره های بینی و در قسمت بالای سر خود دو عضو کوچک بویایی دارند. ماهی ها دارای گوشهایی هستند که غیر قابل رؤیت بوده و در داخل بدنشان قرار دارد.

بیشتر ماهی ها، مکان مشخصی ندارند و از نقطه ای به نقطه دیگر در حرکت هستند و اغلب مانند بیشتر حیواناتی که ما در روی زمین مشاهده می کنیم در گروههای کوچک زندگی می کنند. ماهی ها غذای خود را از طریق شکار بدست می آورند. بدین ترتیب که سایر ماهی ها و حیوانات آبزی دیگر و حشرات را صید می کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 8

پاسخی بدهید