چگونه انسان در باره ی وراثت اطلاعاتی بدست آورد؟

هر چیز زنده و در حال نمو در جهان، خواه حیوان یا نبات، نوزادی از نوع خود را فقط تولید می کند. این امر در اثر وراثت پدید می آید. با وجود این نوزاد هر پدر و مادری لازم نیست که کلیه صفات مشخصه یکسانی از قبیل قیافه، رنگ و شرایط جسمی و عقلی، با والدین خود داشته باشد. این اختلافات هم در نتیجه وراثت است.

صفات مشخصه موروثی عبارت از صفاتی هستند که از همان ثانیه آغاز حیات در نوزاد بوجود می آیند.

در اواسط قرن نوزدهم اولین حقایقی که علم جدید وراثت کاملا” از آن پدید آمد، همانا کشف گریگور مندل راهب اتریشی بود.

مندل وقتی مشغول انجام آزمایشی روی سبزی ها در باغ خود بود، متوجه شد که در دانه های نباتات به اصطلاح پدر و مادر تعداد زیادی عوامل مختلف وجود دارند که تحت مقررات معینی وظایفشان کنترل نمودن چگونگی نمو و رشد نبات از دانه و نیز شکل ظاهری آن است.

ما امروز این عوامل را «ژن» می نامیم. ولی در سال 1900 میلادی یعنی 16 سال پس از مرگ مندل، دانشمندان دیگر به اهمیت کشفیات مندل پی برده و اکتشافات او را «قوانین مندل» نام نهادند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید