دلیل اینکه حرکت زمین را حس نمیکنیم چیست؟

ممکن است برای شما سوال شود که اگر زمین در حال حرکت است پس چرا حرکت آن را حس نمیکنیم؟! سوال خوبی است و جواب خوبی هم دارد.

زمانی که شما داخل هواپیما هستید، موقعی که هواپیما از جای خود بلند میشود، به شما نیرو وارد میشود و شما متوجه میشوید که در حرکت هستید. اما وقتی که در آسمان در حال حرکت با سرعت یکنواخت و ثابت است دیگر چیزی احساس نمیکنید. البته چون هواپیما تحت تاثیر جاذبه زمین و چاله های هوایی است، این حس طولانی مدت نیست و هر از گاهی سرعت هواپیما از یکنواختی خارج میشود.

با اینحال شما میتوانید در هواپیما به راحتی نوشیدنی بخورید بدون اینکه بریزد. با اینکه هواپیما سرعت نسبتا زیادی هم دارد.

اما یک مورد دیگر هم ممکن است از چشم شما به دور مانده باشد که به آن اشاره میکنیم. به تصویر زیر نگاه کنید:

چرا حرکت زمین را حس نمیکنیم

بالا بودن عدد سرعت زمین، ممکن است گمراه کننده باشد و باعث شود فکر کنید که زمین با سرعت خیلی زیادی در حال حرکت است، در صورتیکه اینطور نیست.

بالا بودن سرعت حرکت زمین همانطور که گفتم به این علت است که در یک ثانیه مسافت بیشتری را طی میکند، حالا اگر یک ماشین بخواهد همین مسیر را در یک ثانیه طی کند باید سرعت خیلی خیلی زیادی داشته باشد.

پس در عمل سرعت زمین آنچنان زیاد نیست و چون با سرعت یکنخواخت در حرکت است و در مدت زمان کوتاه، تغییری در آن ایجاد نمیشود، درنتیجه ما احساس نمیکنیم که در حرکت هستیم.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید