رازهایی در مورد ابن سینا که نمی دانستید!

چرا ابن سینا هیچوقت ازدواج نکرد؟! دلیل مرگ زودهنگام ابن سینا چه بود؟؟ با وجود اینکه خودش برجسته ترین پزشک آن دوران بود..

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید