سنسور نوری چیست؟

سنسور نوری گونه های بسیاری دارد و برای اشیاء متنوعی به کار می رود. یکی از موارد آن باز و بسته کردن درهای ورودی است.

مثلا هنگامی که به فرودگاه می روید و می بینید به مجرد رسیدن به در ورودی، آن در باز می شود، علتش این است که بدنتان جلوی اشعه نوری قرار گرفته و مانع عبور آن شده است. در نتیجه سنسور نوری در را باز می کند.

نور گونه ای از انرژی است، وقتی که برخی مواد شیمیایی مانند سلنیوم یا سیلیکون می رسد، الکترون های موجود در آن مواد را به پیش می راند.

هرگاه دو ماده با هم تماس پیدا کنند، امکان دارد که پاره ای از الکترون های یکی از آن دو ماده به دیگری انتقال یابد.

این درست مانند سیمی است که به آنها وصل کنیم تا راهی برای عبور الکترون ها پیدا شود. آنگاه، مادامی که نور بر ماده ی شیمیایی مورد نظر می تابد، جریان الکترون ها در سیم و مواد ادامه پیدا می کند.

جریان الکترون ها بدین گونه، یک جریان برقی به شمار می آید. به مسیر حرکت الکترون ها«مدار برقی» می گویند.

دستگاه تولید کننده یا افزاینده ی جریان برق را به هنگام تابش نور بر آن «سنسور نوری» می خوانند.

سنسور نوری موارد استعمال بسیار دارد. مثلا باتریهای آفتابی که در ماهواره ها یا کشتی های فضایی کار می گذارند، از تعدادی از این گونه سنسورها تشکیل یافته است.

در دوربین عکاسی دستگاهی وجود دارد برای اندازه گیری«عرضه». این دستگاه صفحه ای دارد که به یک مدار برقی دارای یک سنسور نوری کوچک وصل است.

این صفحه مقدار جریان برقی را که از مدار می گذرد، ثبت می کند و نیز معین می سازد که چقدر نور بر سنسور تابیده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد دهم

پاسخی بدهید