مغز چگونه کار می کند؟

مغز می تواند در لحظه ای کمتر از یک ثانیه پیام هایی دریافت دارد، آنها را بر روی هم انبار کند و بلافاصله پیامهایی نیز پس بفرستد.

بخش های گوناگون آن، وظایف گوناگونی برعهده دارند.

پیاز مغز، برفراز ستون فقرات جای دارد و کارش کنترل اعصابی است که برخی از ماهیچه ها و غده ها را به فعالیت وا می دارند.

اینکه قلب می تپد، شش ها جریان هوا را در بدن تنظیم می کنند و معده غذا را هضم می کند، همه با هدایت پیاز مغز انجام می پذیرد.

مخچه حرکت اندام ها و نیز هماهنگی و تعادل بدن را عهده دار است.

مخچه مرکز اندیشیدن، آموختن، تصمیم گرفتن، بوییدن، چشیدن، لمس و احساس کردن است. پس، احساسهای بدن از این بخش سرچشمه می گیرد.

هنوز دانشمندان در نیافته اند که مغز چگونه وظایف خود را انجام می دهد، ولی این را گفته اند که تبادل پیام ها از بیرون به مغز و یا از مغز به بیرون، بارهای خفیف الکتریکی هستند.

اعصاب از یاخته های ویژه ی عصبی پدید آمده و از مرکز هر یاخته ای، تارهایی به بیرون سربرآورده اند.

مخابره ی پیام از یاخته ای به یاخته ی دیگر از راه همین تارها انجام می گیرد.

در بدن، میلیاردها یاخته ی عصبی جای گرفته که خود شبکه ی بسیار حیرت آور و عظیمی است و همه به ستون فقرات هدایت شده اند.

رشته های اعصاب از نقاط مختلف بدن به هم می پیوندند و هرچه به سوی ستون فقرات پیش می آیند، کلفت تر می شوند تا سرانجام به صورت ریسمانی ضخیم در می آیند و از میان ستون فقرات می گذرند و به مغز می رسند.

دسته ای از رشته اعصاب ما حامل پیام هایی هستند که از دستگاه های حسی بدن مخابره می شوند.

دسته ی دیگر پیام های صادر شده از مغز را به ماهیچه ها و غده ها می رسانند.

پس، خلاصه مغز، دستگاه تنظیم کننده ی پیام ها و برقرار کردن ارتباطهای درست در بدن است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد دهم

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x