مهمترین اختراعات جهان کدام اند؟

مشهورترین اختراعات جهان شامل لامپ الکتریکی، تلفن، رادیو، کامپیوتر، اینترنت، موبایل و … هستند. که در مورد هرکدام در سایت ذهن آموز صحبت کرده ایم.

منبع: مکالمه با Bing، 5/29/2023

پاسخی بدهید