مورد مناقشه بودن یعنی چی؟

مورد مناقشه بودن یعنی موضوعی که مورد بحث و اختلاف نظر هست و راه قطعی برای اثباتش وجود نداره. معمولا در مورد نظرهای سیاسی و مذهبی اتفاق میافته و بحث هایی شکل میگیره که نمیشه به صورت کامل اثباتش کرد.

به عنوان مثال آیا فلان سیاست مدار واقعا به دنبال جنگ بوده یا نه؟ آیا گوشت خواری اشتباست یا نه؟

اینها مواردی هستند که نمیتوان باقطعیت اثباتشان کرد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید