میزان حرارت خورشید چقدر است؟

برای ما کمی مشکل است که خورشید خود را فقط ستاره ای در آسمان بنظر آوریم زیرا ما درباره ستارگان طور دیگری فکر می کنیم و آنها را همانطوری که دیده می شوند، کوچک می پنداریم. خورشید از سایر ستارگان بزرگتر بنظر می آید برای اینکه فقط 93 میلیون میل از کره زمین فاصله دارد. در حالی که نزدیکترین ستاره به کره زمین (به استثنای خورشید) در فاصله 25 بیلیون میلی می باشد!

درجه حرارت در سطح خورشید چقدر است؟ دانشمندان عقیده دارند که درجه حرارت در سطح خورشید در حدود 6000 درجه سانتی گراد است. برای اینکه تصور این درجه حرارت برای شما آسان باشد، باید بدانید که آهن مذاب که برای ساختن فولاد بکار می رود، حرارتی در حدود 1430 درجه دارد.

بنابراین ملاحظه می کنید که سطح خورشید تا چه حد داغ تر است، و در مورد قسمت داخلی خورشید، ستاره شناسان تخمین می زنند که ممکن است تا 20000000 درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد.

بخاطر داشته باشید که دانشمندان این موضوع را تنها حدس می زنند زیرا ما تقریبا” هیچ اطلاعی از قسمت داخلی خورشید نداریم. ما اطلاعاتی درباره ترکیب این ستاره در دست داریم. مثلا” معلوم شده که خورشید محتوی بیش از 60 عنصر شیمیایی است که در زمین وجود دارد ولی مطالعه و بررسی قسمت داخلی خورشید امری مشکل است زیرا این ستاره بوسیله چهار لایه از ماده گازی احاطه شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید