نور چگونه حرکت می کند؟

یکی از بزرگترین اسرار جهانی که ما در آن زندگی می کنیم نور است، ما هنوز درست نمی دانیم که نور چیست. آن را فقط می توان به کیفیتی که هست توصیف نمود.

ما می دانیم که نور خود شکلی از نیرو می باشد و مانند سایر اشکال نیرو از قبیل حرارت، امواج رادیو و اشعه مجهول (ایکس)، سرعت، فرکانس و طول امواج، آن را می توان اندازه گرفت. وضع و حرکت آن از جهات دیگری نیز آن را شبیه این اشکال مختلف نیرو نموده است.

ما با سرعت نور آشنا هستیم، نور در هر ثانیه در حدود 186000 میل (هر میل 1609 متر) را طی می کند. بدین معنی که هر شعاع نور در سال 5880000000000  میل طی می کند و این فاصله ایست که ستاره شناسان به آن یک «سال نوری» می گویند و عبارت از واحدی است که برای اندازه گیری فواصل فضای خارجی بکار می رود.

برای دریافتن این مطلب که نور چیست و چگونه حرکت می کند، فرضیه های زیادی پدید آمده است. در قرن هفدهم میلادی «اسحاق نیوتن» اظهار داشت که نور بایستی از ذراتی که تقریبا” شبیه گلوله های بسیار ریز بوده و از منبع نور پرتاب شده اند، ترکیب شده باشد. لیکن این فرضیه ترکیب نور از ذرات، نتوانست کیفیت و چگونگی خصوصیات زیاد نور را شرح دهد.

تقریبا” در همان زمان شخص دیگری به نام «کریستین هویجنس» فرضیه موج نور را تکمیل و عرضه نمود. فکر نامبرده این بود که یک ذره نورانی یا روشن درست مانند ریگی که در استخر آبی افتاده و تولید امواج کند، شروع به حرکت متوالی یا مواج می نماید.

به هر حال اینکه نور از امواج یا ذرات بوجود آمده یا نه، موضوعی بود که تقریبا” مدت 150 سال مورد بحث و گفتگو بود. تا اینکه بتدریج که بعضی آثار نور معلوم گردید فرضیه ذرات نور هم منتفی شد.

اکنون دانشمندان معتقدند که نور هم مانند ذرات و هم مانند امواج یعنی هر دوی آنها عمل می کند. تجربیات می تواند صحت این عقیده را نشان دهد. بنابراین بسادگی نمی توان جواب کاملی به این پرسش داد که «نور چیست؟»

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید