پاراسایکولوژی یا فراروان شناسی چیه؟

در این ویدیو به پاراسایکولوژی پرداخته شد. پاراسایکولوژی یا فراروان شناسی، شاخه‌ای فراتر از روانشناسی هستش و هنوز در محدوده علم قرار نگرفته اما سعی میکنه از روش‌های علمی برای بررسی پدیده‌های ماورایی و فراطبیعی استفاده کنه. اغلب هم روی پدیده‌های فرا روانی تمرکز داره مثل: تله پاتی، ذهن خوانی، غیبگویی و پیشگویی، ارتباط با ارواح، حرکت اجسام با قدرت ذهن و غیره.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید