پیدایش سازمان ملل و مقر آن

بعد از جنگ جهانی دوم ، بر فراز این کشتارها بود که در روز 24 اکتبر سال 1945 مطابق با دوم آبان 1324، حدود 50 کشوری که درگیر جنگ بودند، نمایندگانی برای ایجاد سازمان بین المللی ضامن صلح به سانفرانسیسکو اعزام داشتند.

بدین ترتیب سازمان ملل متولد گشت و به همین مناسبت این روز را در سراسر جهان «روز ملل متحد» نامیدند.

مقر دائمی سازمان ملل در شهر نیویورک است.

ساختمان مزبور شامل قسمتهای زیر می باشد.

محلی برای تشکیل جلسات مجمع به گنجایش 2300 نفر، قسمت دبیرخانه دارای چهل طبقه به گنجایش 4400 نفر عضو، سه محل برای تشکیل جلسات شوراهای سه گانه، شش اتاق بزرگ و 13 اتاق کوچک برای تشکیل کمیته ها و کمیسیون های فرعی _ کتابخانه وسیع _ سالن های استراحت.

اداره اروپایی سازمان ملل در پارک آرین واقع در شهر ژنو (سویس) قرار دارد.

دیوان دائمی بین المللی دادگستری نیز در شهر لاهه هلند واقع است. این سازمان دارای اداره اطلاعات در نواحی مختلف دنیا است.

مقر مؤسسات تخصصی سازمان ملل متفاوت از مقر اصلی آن است. مثلا” مؤسسه بین المللی کار در شهر ژنو است. مؤسسه تربیتی و فرهنگی یونسکو در پاریس می باشد.

سازمان ملل با تأمین سه هدف اصلی زیر موجودیت می یابد. اول مسئولیت نگهداری و حفظ صلح و امنیت بین المللی، دوم سعی در توسعه روابط دوستانه مابین ملت ها، سوم تشویق به همکاری بین المللی در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام به حقوق انسانی و آزادی های اساسی بدون تمایز بین نژاد، جنس، زبان و مذهب.

از این بابت در درجه اول بودن یک مرکز برای هماهنگی اقدامات دولتها در راه رسیدن به هدف های مشترک فوق ضروری است.

منبع: کتاب دانستنی های نوجوانان – جلد ۱۲

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید