چرا غروب آفتاب قرمز رنگ است؟

غروب زیبای سرخ رنگ آفتاب، رنگهای گرم و درخشان آن، یکی از دوست داشتنی ترین مناظریست که می توانیم تصور کنیم. و گاهی اوقات، وقتی به آن می نگریم به خود می گوییم رنگ خورشید چقدر قرمز است!

البته، می دانیم که خورشید خود قرمز نمی شود و رنگ آن به هیچ وجه تغییر نمی کند. اگر در آن ساعت به خصوص قرمز رنگ به نظر ما می آید در همان ساعت مردمی که هزاران مایل دورتر در آفاق غربی سکونت دارند آن را به هیچ وجه  قرمز نمی بینند.

باید دانست آنچه که رنگ غروب آفتاب را بوجود می آورد، فاصله ایست که نور خورشید در محیط اتمسفر ما طی می نماید و بنابراین هر چه خورشید در مسیر خود پایین تر رود، اتمسفر بیشتری را بایستی طی نماید.

در اینجا باید متذکر شد که نور آفتاب مخلوطی از نور، به رنگهای مختلف می باشد. معمولا” این نور مخلوط در چشم ما به رنگ سفید ظاهر می شود. ولی اتمسفر دارای مولکول هایی از هوا، گرد و غبار، بخار آب و سایر اجسام خالص دیگر می باشد. همین که نور از آنها عبور می کند، بوسیله این ذرات نورهای مختلفی پراکنده می شود. ضمنا” باید دانست که اتمسفر نورهای بنفش، آبی و سبز را بیشتر از نور زرد و قرمز منتشر می کند. بنابراین وقتی که خورشید پایین می رود، رنگ قرمز و زرد در دید ما بیشتر انتشار می یابد و به این جهت غروب آفتاب را قرمز رنگ می بینیم. به هر حال، این انتشار نور دلیلی نیز هست برای رنگ آبی آسمان.

نور بنفش و آبی دارای موجهای کوتاه هستند و در حدود ده مرتبه بیشتر از نور قرمز در اتمسفر ما منتشر می گردند. این مسئله می رساند که اشعه قرمز در درون اتمسفر بطور مستقیم حرکت می کند، در حالی که امواج آبی بطور مستقیم حرکت نمی نمایند و برعکس توسط هوا، آب و ذرات گرد و غبار پراکنده می شوند، این همان رنگهای پراکنده است که وقتی به آسمان می نگریم آن را به صورت رنگ آبی می بینیم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید