چرا ما فقط یک طرف ماه را می توانیم ببینیم؟

چون بشر ابتدا در کره زمین ظهور نموده بنابراین همیشه ماه در نظر او جزء اسرار بوده است. در دورانهای قدیم ماه را حتی به عنوان الهه ای که فرمانروای شب بود عبادت و تقدیس می کردند. ولی اکنون در دورانی زندگی می کنیم که بیشتر از همه وقت درباره ماه کشفیاتی نموده ایم که خود بیش از آن است که قبلا” و در طول تاریخ بشری پیرامون ماه می دانسته ایم.

عکس هایی از طرف دیگر ماه بوسیله فضانوردان گرفته شده است.

دلیل این واقعیت که ما نمی توانیم طرف دیگر ماه را از کره زمین مشاهده کنیم، خیلی ساده است. ماه قمر زمین است، کره ی کوچکی که به دور زمین می چرخد درست همانطوری که زمین در مداری به دور خورشید گردش می کند.

این چرخش ماه به دور زمین در مدتی معین یعنی 29 و نیم روز به طول می انجامد. ماه همچنین به دور محور خود می چرخد ولی مدت زمانی که ماه به دور خود گردش می کند معادل زمانی است که به دور زمین حرکت می کند. بنابراین ما فقط یک طرف ماه را می بینیم.

اگر می خواهید چگونگی گردش ماه را مجسم کنید، بدین ترتیب آزمایش نمایید: دست چپ خود را در طرف جلو نگه داشته و مشت خود را گره کنید. تصور کنید که زمین است. حال سیب یا پرتقالی گرفته و با مداد دور تا دور آن را علامت بگذارید بطوری که آنرا دو نیمه نشان دهد و تصور کنید که ماه است.

حال یک طرف این ماه خیالی را روبروی زمین نگه دارید و در همین حالت با دست خود دایره کاملی به دور زمین بزنید. خواهید دید که نه تنها ماه به دور زمین گردش کرده بلکه دور کاملی به دور محور خود نیز زده ولی هنوز فقط یک طرف آن روبروی زمین قرار دارد!

بیشتر دانشمندان معتقدند هنگامی که بالاخره ما طرف دیگر ماه را مورد اکتشاف قرار داده و اطلاعات کاملی از آن بدست آوریم، خیلی شبیه طرفی خواهد بود که بشر همیشه مشاهده می کرده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید