چگونه اردک بر روی آب شناور می ماند؟

اردک حیوانی است که گاهی در حیاط کوچک روستایی پرسه می زند، و گاهی هم چون پرندگان دیگر در آسمان به پرواز می آید.

قو، غاز، اردک ماهی خوار، اردک غواص و اردک گلگون همه از تیره ی اردکیان به شمار می روند.

اردکهای وحشی در امریکا در ایالت های هم مرز کانادا و جنگلهای شمال دور، زاد و ولد می کنند. فقط در فصل زمستان است که به ایالت های مرکزی و جنوبی کوچ می کنند. مدت اقامتشان در ایالت های جنوبی بسیار کوتاه است.

همینکه یخ های قسمت شمالی امریکا رو به آب شدن می نهند، اردکهای وحشی راه وطن خود را در پیش می گیرند و به شمال می روند. در آنجا در رودخانه ها، مردابها، نهرها و سواحل دریاچه ها و دریاها هر جا را بخواهند، برای زندگی انتخاب می کنند.

اردک بخوبی می تواند در آبهای یخ زده نیز بسر برد.

دلیل آنکه چرا اردک می تواند بر روی آب شناور بماند این است که پوشش پرهایش رطوبت ناپذیر است. غده ای کنار دم اردک قرار گرفته که پیوسته ماده ی چربی ترشح می کند و بدین گونه پرهایش را چرب نگاه می دارد تا دیگر در آن آب نفوذ نکند.

تازه در زیر این پوشش چربی، لایه ای هم از پرهای نرم و انبوه روئیده که بیشتر مانع نفوذ آب می شوند.

حتی پاهای پرده دار اردک نیز طوری ساخته شده که سردی آب را هرگز حس نمی کنند. زیرا در آنها نه عصب و نه خون هیچکدام وجود ندارد.

پاها و ساقهای اردک در عقب بدنش قرار گرفته اند تا به هنگام شنا بدن او را بخوبی در سطح آب به پیش برانند. اردک در هوا نیز به آسانی پرواز می کند. می گویند در پروازهای کم مسافت او قادر است که به سرعت صد کیلومتر در ساعت پرواز کند.

بیشتر اردکها آشیانه ی خود را در زمین و نزدیک آب می سازند. پوشش داخلی آن را با گیاهان نرم و کرک سینه ی خود درست می کنند.

وجود کرک در آشیانه باعث گرم نگاه داشتن تخم می شود و بیشتر هنگامی به درد می خورد که ماده ی اردک از آشیانه بیرون می رود.

ماده ی اردک حدود 6 تا 14 تخم می گذارد و فقط خودش باید روی تخم ها بخوابد.

پس از پایان فصل تخمگذاری، پرهای اردک همه می ریزند. در این هنگام او دیگر قادر به پرواز نیست. آنگاه برای آنکه از چشم دشمنان پنهان بماند، بسیار بی سر و صدا و آرام حرکت می کند.

در جهان حدود 160 نوع اردک گوناگون وجود دارد و در همه جا به جز قطب جنوب، این حیوان یافت می شود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x