چگونه دندان درست می شود؟

یکی از راههای شناختن چیزی آنست که بکوشیم تا ببینیم اصل آن چه بوده است.

گمان نمی کنم که شما این کاوش را درباره ی دندان خود انجام داده باشید. آیا هرگز کنجکاو شده اید که ببینید دندان شما در اصل چه بوده است؟

طبق تئوری های علمی دندان بشر در واقع شکل تغییر یافته ی فلس ماهیان است! ماهیانی که صدها میلیون سال پیش می زیستند، بدنی پوشیده از فلس های برجسته داشتند. برخی از این فلسها که در نواحی فک آنها روییده بود، برای شکار و پاره کردن طعمه به کار می رفتند. آنگاه به مرور زمان آنها تبدیل به دندان شدند!

بنابراین، دندانهای اره ای کوسه و دندان انسان هر دو از لحاظ ساخت اولیه یکی هستند.

از این مطالب چنین نتیجه می گیریم که دندان نوعی برآمدگی پوست بدن است.

آن قسمت از دندان که در فک فرو رفته، ریشه نامیده می شود.

آن قسمت که از لثه بیرون آمده است تاج نام دارد.

اما میان تاج و ریشه را گردن می گویند.

دندان در میان فک نشانده شده است، ولی نه آنسان که درختی را در زمینی می نشانند. بلکه هر دندانی مانند بوته ای است که با گلدان خود، دوتایی در داخل خاک باغچه ای جا گرفته اند. دندان نیز نخست در میان حفره ی استخوانی خود کاشته شده و آنگاه دوتایی با هم در فک فرو رفته اند.

تغذیه ی دندان چگونه صورت می گیرد؟

در بن ریشه ی دندان مجرایی است که اعصاب و رگهای لنفی و خونی، از آنجا وارد شده، خود را به حفره ی دندان که مغز دندان نامیده می شود، می رسانند. مواد غذایی لازم بدین وسیله به دندان می رسد و مواد زائد نیز از همین مجرا از درون آن دفع می گردد.

بیشتر قسمت دندان از یک ماده ی استخوانی به نام عاج (دانتین) ساخته شده است. سطح بیرونی تاج دندان را، که قابل دیدن است، ماده ی سختی به نام مینا پوشانده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید