دلیل ایجاد شفق قطبی چیست؟

گاهی مقداری از ذرات خورشیدی از سطح آن جدا شده و به سمت زمین حرکت میکنند، حاصل برخورد آنها با میدان مغناطیسی زمین باعث شفق قطبی میشود.

زمین به خاطر هسته آهنی که دارد دارای میدان مغناطیسی در اطراف خود می باشد. این میدان همان نیرویی است که قطب نما آن را شناسایی میکند.

شفق‌های قطبی نورهای زیبایی‌اند که به‌طور طبیعی در یونسفر تشکیل می‌شوند.

آیا شفق قطبی فقط در قطب های زمین قابل مشاهده است یا در جاهای دیگر هم میتوان آن را دید؟

از آنجایی که میدان مغناطیسی زمین دائما در حال تغییر است، اگر این تغییر و جا به جایی زیاد باشد این امکان وجود دارد که در مناطق دیگر زمین حتی استوا بتوان شفق قطبی را دید!

تصویر این مطلب مربوط به شفق در استونی می‌باشد.

در ویدیوی زیر دلیل ایجاد شفق‌های قطبی به خوبی نشان داده شده است:

 

 

پاسخی بدهید