چرا موشک های ماهواره بر ، کمی کج پرتاب میشوند؟

امروز به یک سوال علمی جالب پاسخ میدهیم. شاید برای شما هم سوال شده باشد که چرا موشک های ماهواره بر، کمی کج پرتاب میشوند؟

تصاویر زیر را ببینید تا متوجه شوید:

و جالب است بدانید که تمام ماهواره ها و حتی ایستگاه فضایی تاریخ انقضا دارند و روزی روی زمین سقوط میکنند یا اینکه مدام از زمین اندکی دورتر شده تا اینکه روزی از جاذبه زمین رها شده و در فضا رها میشوند.

پاسخی بدهید