جنگ سرد چه بود؟

جنگ سرد یک دوره‌ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیکی بین اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش (بلوک شرق) و ایالات متحده آمریکا و متحدانش (بلوک غرب) بعد از جنگ جهانی دوم بود. به‌طور کلی دوره زمانی جنگ سرد از ۱۹۴۷ و آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ در نظر گرفته می‌شود.

جنگ سرد بر اساس رقابت ایدئولوژیک بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم شکل گرفت. ایالات متحده آمریکا یک کشور سرمایه‌داری بود که بر آزادی فردی و بازار آزاد تأکید می‌کرد. اتحاد جماهیر شوروی یک کشور سوسیالیستی بود که بر مالکیت اشتراکی و کنترل دولتی اقتصاد تأکید می‌کرد.

این دو ایدئولوژی در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نظامی، با یکدیگر در تضاد بودند. این تضادها منجر به رقابت و تنش بین دو ابرقدرت شد.

جنگ سرد به شکل‌گیری دو بلوک سیاسی و نظامی در جهان منجر شد. بلوک غرب متشکل از ایالات متحده آمریکا، متحدانش در اروپا و اقیانوسیه بود. بلوک شرق متشکل از اتحاد جماهیر شوروی، متحدانش در اروپا و آسیا بود.

جنگ سرد در طول زمان به شکل‌های مختلفی بروز کرد. این شکل‌ها شامل جنگ نیابتی، رقابت تسلیحاتی، جاسوسی و تبلیغات می‌شدند.

جنگ سرد هیچ‌گاه به جنگ مستقیم بین دو ابرقدرت منجر نشد. با این حال، این جنگ تأثیر زیادی بر جهان داشت. این جنگ منجر به تقسیم جهان به دو اردوگاه شد و به گسترش تسلیحات هسته‌ای کمک کرد.

جنگ سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید. این فروپاشی منجر به پایان رقابت ایدئولوژیک بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم شد.

جنگ سرد یک دوره مهم در تاریخ جهان است. این جنگ تأثیر زیادی بر جهان داشت و هنوز هم بر جهان امروز تأثیر می‌گذارد.

در اینجا برخی از مهم‌ترین وقایع جنگ سرد آورده شده است:

 • ۱۹۴۵: پایان جنگ جهانی دوم
 • ۱۹۴۷: آغاز دکترین ترومن
 • ۱۹۴۹: تأسیس ناتو
 • ۱۹۵۰-۱۹۵۳: جنگ کره
 • ۱۹۵۵: تأسیس پیمان ورشو
 • ۱۹۶۱: بحران موشکی کوبا
 • ۱۹۶۲: تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
 • ۱۹۶۲: بحران موشکی کوبا
 • ۱۹۷۹: جنگ شوروی در افغانستان
 • ۱۹۸۹: سقوط دیوار برلین
 • ۱۹۹۱: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

پاسخی بدهید