میزان بارندگی در جهان: بیشترین بارندگی کجا و کمترین کجاست؟

در این مطلب درمورد اینکه در کدام نقطه از جهان بیشتر باران میبارد و در کجا کمتر صحبت میکنیم؟

برای اینکه تعیین کنند که در کدام نقطه از جهان بیشتر باران می بارد، عوامل متعددی را باید در نظر گرفت، از جمله آب و هوا، ارتفاع نسبت به سطح دریا، موقعیت کوهستان و…

پرباران ترین نقطه جهان ناحیه ای به نام ویالیل در کوائی می باشد که میزان بارندگی آن تا 471 اینچ در سال میرسد.

دومین ناحیه پرباران جهان، چراپونچی واقع در هندوستان است که میانگین بارندگی آن 425 تا 450 اینچ میباشد.

برای اینکه درک درستی از میزان این مقدار بارندگی داشته باشید، لازم است تا میزان بارندگی چند شهر بزرگ جهان را بگوییم.

بازندگی سالیانه در شهر لندن، 24 اینچ و نیویورک 40 اینچ و پاریس 22 اینچ می باشد.

اما خشک ترین ناحیه دنیا کجاست؟

خشک ترین ناحیه دنیا، ظاهرا افریقا و کشور شیلی است.

در بعضی از نواحی کره زمین در طول سال، بارندگی های سیل آسایی رخ میدهد. البته بیشتر این بارندگی ها در سراسر ناحیه استوایی می باشد و میانگین بارندگی آن ناحیه تا 60 اینچ درسال میرسد.

علت آن تصادم جریان های دامنه دار هوای نیم کره شمالی با نیم کره جنوبی زمین است.

منبع: کتاب به من بگو چرا؟ – جلد چهارم

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید