چگونه شیوه شمارش و اعداد بوجود آمدند؟

هرگاه شما دو تومان پول داشته باشید و سپس دو تومان دیگر هم بر آن بیفزایید، براحتی درمی یابید که شما اکنون دارای چهار تومان پول شده اید.

اما آیا می دانید که میلیون ها سال طول کشید تا بشر به این موضوع بسیار ساده پی برد؟!

حتی اکنون نیز یکی از مشکل ترین چیزهایی که به کودکان می آموزیم آشنایی با اعداد است.

در روزگار قدیم، اگر کسی می خواست بگوید که صاحب چند رأس حیوان است، هیچ عددی در اختیار نداشت تا این موضوع ساده را بیان کند.

تنها کاری که می توانست بکند این بود که سنگریزه هایی برمی داشت و برای هر حیوانی یک سنگریزه درون کیسه ای می انداخت.

پس از اینجا راز این نکته را در می یابید که چرا واژه ی انگلیسی «حساب کردن» ازیک واژه لاتینی(کلکولوس) گرفته شده که به معنای «سنگ» می باشد.

مدتها گذشت تا بشر برای شمردن از چوب خط استفاده کرد.

یعنی چوبی را برداشته و برای هر چیزی یک شکاف یا خط بر روی آن می انداخت.

اما هرگز کلمه ای نداشت تا عددها را بیان کند.

گام بعدی شاید بکار بردن «انگشتان» برای شمارش بود. البته برای این موضوع دلیلی هم داریم. آن اینکه در انگلیسی به عددهای یک رقمی که همان عددهای 1 تا 9 است می گویند: دجت که اصل این واژه در زبان لاتینی به معنای «انگشت» بوده است. از سوی دیگر، نه اینکه بشر فقط ده انگشت دست دارد، لذا سیستم متداول شمارش، براساس 10 نهاده شده است.

بالاخره قرنها گذشت تا بشر عدد را شناخت. ولی باز، پس از پیدایش عدد هنوز یک سیستم عددی معین وجود نداشت تا در همه جای دنیا یکسان به کار رود.

برخی دستگاه اعداد خود را براساس 12 گذاشته بودند. ولی برخی دیگر بر اساس 60 ، برخی هم بر اساس 20 و حتی گروهی براساس 2، 5 و یا 8 و خلاصه هر قومی به نحوی عددها را پیش خود سازمان بخشیده بودند.

سیستمی که رومیان حدود 2000 سال پیش اختراع کردند، تا نزدیک قرن 16 میان مردم اروپا متداول بود.

در واقع، ما نیز امروزه آن سیستم را در ساعتهای خود بکار می بریم. ولی با این وجود، سیستم اعداد رومیان بسیار دشوار و پیچیده بود.

آنچه ما هم اکنون مورد استفاده قرار داده ایم اعدادی است که «هندیان» هزاران سال پیش در هندوستان اختراع کردند.

این اعداد بوسیله ی بازرگانان عرب در حدود سال 900 به اروپا رسید.

در این سیستم، همه ی عددها تا رقم 9 نوشته می شوند و سپس با میان آوردن یک صفر، شمارش از نو آغاز می گردد.

این را  سیستم دهدهی می گویند، زیرا که براساس عدد 10 درست شده است.

 منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

پاسخی بدهید