دیدن مار در خواب به چه معناست؟

دیدن مار یکی از خواب های رایج است که معمولا تعبیر و نشانه خوبی ندارد. مار معمولا نشانه دشمن است و ناخودآگاه شما متوجه این موضوع شده است.

ابن سیرین معتقد است که مار نشانه خصومت و دشمنی است و هرکجا که آن را ببینید نشانه دشمنی در همانجاست.

مثلا دیدن مار در خانه اقوام یعنی با آنها دشمنی و خصومت وجود دارد.

دیدن مار در خانه خودتان یعنی در خانه‌تان دشمنی وجود دارد

و…

همچنین معبران قدیمی معتقد بودند نتیجه این رویارویی در خواب میتواند نتیجه واقعی را نشان بدهد.

یعنی اگر در خواب توسط مار نیش زده شوید یا بلعیده شوید خوب نیست و به این معناست که شکست میخورید یا آسیب میبینید.

اما اگر مار از دست شما فرار کند یعنی دشمن از شما شکست میخورد.

اگر شما از دست مار فرار کنید و آسیبی نبینید یعنی از موقعیت خطرناکی نجات پیدا میکنید و از دشمن آسیبی به شما نمیرسد.

خرید و فروش مار در خواب خوب نیست و به این معناست که به کار ناپسندی مشغول میشوید.

اگر خواب ببینید مار شده‌اید و کسی را میترسانید یا نیش میزنید، یعنی شما به کسی آسیب خواهید رساند و باید مراقب رفتار و اعمال خود باشید.

میتوانید نشانه‌های خواب و تعبیر خواب را از آموزش زیر دریافت کنید:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x